Page 16 - Gazeta Agronews Nr.12

JAK
ODCHWASZCZAĆ
RZEPAK OZIMY?
PODSTAWOWYM ELEMENTEM SKUTECZNEGO
ODCHWASZCZANIA RZEPAKU OZIMEGO JEST
WYKONYWANIE ZABIEGÓW W TERMINIE JESIENNYM,
GDYŻ SKUTECZNIE ZAPOBIEGAJĄ ONE ROZWOJOWI
CHWASTÓW ZIMUJĄCYCH. WIOSENNE ZWALCZANIE
CHWASTÓW POWINNO TRAKTOWAĆ SIĘ JAKO
ELEMENT STRATEGI I ZABIEGÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
LUB KORYGUJĄCYCH.
N
a polach jeszcze nie odchwaszczanych
w pierwszej kolejności należy zwalczyć
chwasty zimujące. Gatunki te stanowią
największą konkurencję dla roślin rzepaku
i jeśli istnieją korzystne warunki pogodowe
i możliwość wjazdu opryskiwacza na plantację,
zabieg należy wykonać jak najwcześniej.
Rzepak cechuje się zwiększoną podatnością
na uszkodzenia w wyniku opóźnionych
zabiegów (w fazie intensywnego wydłużania
pędu głównego), a chwasty w starszych
fazach rozwojowych nie wykazują oczekiwanej
wrażliwości na zastosowane herbicydy.
16
NUMER 12
PRODUKCJA ROŚLINNA