Page 3 - Gazeta Agronews Nr.12

ZESPÓŁ REDAKCYJNY AGRONEWS.COM.PL
Redakcja:
Gazeta AgroNews
ul. Wiśniowa 40B, l.16,
02-520
Warszawa
tel. 22 646 81 45-46
e-mail:
PROJEKT GRAFICZNY, DTP:
Design Partners (
ZDJĘCIA:
,
G A Z E T A I N T E R A K T Y W N A
NUMER
01
Szanowni Państwo,
Tegoroczna zima, krótka i niezbyt mroźna
stworzyła idealne warunki do rozwoju
chwastów zimujących w oziminach.
Szybka lustracja pól jest konieczna by jak
najbardziej zminimalizować nasilenie
zachwaszczenia.
Na stronie 4. przedstawiamy tajniki
wiosennego zwalczania chwastów,
podajemy terminy wykonywania zabiegów
w zbożach, a także prezentujemy
kombinacje herbicydowe, które najlepiej
ochronią nasze uprawy.
Wczesna wiosna to również czas
przygotowywania gruntu pod wysiew
zbóż jarych. W numerze doradzamy jak
zaprawiać materiał siewny by nie obniżać
plonu i jakości ziarna oraz edukujemy
na czym polega zrównoważony system
nawożenia zbóż jarych.
Od 1. stycznia Integrowana Ochrona Roślin
stała się faktem. Zachęcam do przeczytania
rozmowy z dyrektor departamentu ochrony
roślin – Małgorzatą Surawską na temat
wdrażania rozporządzenia o IOR w Polsce.
ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
MARTA
NOWAK-WOŹNICA
REDAKTOR
PROWADZĄCA
TEMAT NUMERU
WIOSENNE ZWALCZANIE
CHWASTÓW W ZBOŻACH
OZIMYCH
4
14
20
32
16
26
40
SPIS TREŚCI
PIKE & TAYSON”
JAK ODCHWASZCZAĆ RZEPAK OZIMY?
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN
W PRAKTYCE
ZAPRAWIANIE ZIARNA ZBÓŻ JARYCH
ZRÓWNOWAŻONE NAWOŻENIE
ZBÓŻ JARYCH
HUZAR® ACTIV 387 OD – WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ, SZYBKIE DZIAŁANIE
Ześrodkówochrony roślinnależykorzystaćzzachowaniembezpieczeństwa.Przedkażdymużyciemprzeczytaj informacjezamieszczonewetykiecie i informacje
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno
Pike 20 WG & Tayson 464 SL to zestaw handlowy składający się
z dwóch najnowszych herbicydów do wiosennego zwalczania
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych
oraz adiuwanta Mediator Max.
Zestaw herbicydowy zbudowany jest na bazie zupełnie nowej
substancji aktywnej MSM (metsulfuron metylu) zawartej
w preparacie Pike 20 WG i wzmocniony dodatkowo działaniem
adiuwanta Mediator Max.
Zestaw posiada pełne spektrum zwalczanych chwastów – zwalcza
skutecznie ponad 20 najbardziej istotnych i uciążliwych chwastów
dwuliściennych występujących w zbożach.
Chwasty podwójnie znokautowane...
HERBICYDY
3
SPIS TREŚCI