Page 32 - Gazeta Agronews Nr.12

ZRÓWNOWAŻONE
NAWOŻENIE ZBÓŻ
JARYCH
POTENCJAŁ PLONOWANIA ZBÓŻ JARYCH JEST
WYSOKI , ŚWIADCZĄ O TYM PLONY UZYSKIWANE
W BADANIACH PDO I R COBORU. PLONY UZYSKIWANE
W PRAKTYCE ROLNICZEJ SĄ NISKIE – SIĘGAJĄ 50 -
40%
PLONÓW MAKSYMALNYCH. JEDNĄ Z WIELU
PRZYCZYN JEST NIEWŁAŚCIWE NAWOŻENIE, KTÓRE
JAKO NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK PLONOTWÓRCZY
DECYDUJE W 50% O POZIOMIE PLONOWANIA ZBÓŻ.
32
NUMER 12
PRODUKCJA ROŚLINNA